Privacy Statement

Cloudstekker neemt jouw privacy zeker serieus! We stellen onszelf dan ook verantwoordelijk voor de zorgvuldige bescherming van jouw persoonsgegevens

We zorgen voor de naleving van de privacywet- en regelgeving zoals de AVG, maar ook de ePrivacy Verordening, deze voor schrijft. Cloudstekker verwerkt gegevens van klanten, leveranciers en medewerkers. We doen dit enkel voor het uitvoeren van de dienstverleningsovereenkomst die je als klant met ons sluit, de arbeidsovereenkomst die we met onze collega’s sluiten of om op een zorgvuldige manier met externe partijen samen te werken, ook wel om bepaalde diensten in te kopen.

Je mag er zeker van zijn dat we AVG-conform gegevens verwerken. Zowel bij Cloudstekker als bij de partijen waar we mee samenwerken worden je gegevens zorgvuldig, rechtmatig en vertrouwelijk behandeld.

Onze software wordt regelmatig gecheckt en vernieuws. Cloudstekker houdt altijd rekening met de privacy van klanten bij de keuze voor software en gegevensverwerkers.

AVG rechten

Wil je inzage in de gegevens die Cloudstekker van jou verwerkt? Of heb je vragen over je gegevens of over hoe we de bepalingen uit de AVG naleven? Neem dan contact op met security@cloudstekker.nl